Vi är en ideell allmännyttig förening som bygger på medlemmarnas  önskan om att vara delaktiga, bevara och utveckla vår Motorkultur.

Många av oss vet att en stor del av dagens motorkultur består av att vara publik på någon show med yrkesutövande förare.

Vi vill att alla ska få vara med på sin nivå och utbilda eller träna bikörning, mc- körning eller vad det nu kan vara. Vi är i första hand intresserade av aktiviteterna och samvaron istället för att vara publik!

Vår ambition är att anpassa våra regelverk så att det ska vara enkelt att vara med på våra aktiviteter.

Tillgänglighet, kontinuitet, ordning och reda.Kanske en skylt som passar några av oss i Motorkultur?
Världens största motor 109 000 hk

Minns du denna vägskylt?? 
Upphörde 1967 och skylten betydde.
”hastighetsbegränsning upphör”